Friday 27th, November 2020
 

Education

PhD project Sequential Auctions for Full Truckload Allocation

PhD thesis

thesis [2.269 kb]
cover [2.263 kb]
invitation [117 kb]
lekenpraatje [11.409 kb]
 
The overall objective of this Ph.D. thesis is twofold. First, to analyze in which way and to what degree multi-agent systems can be used for operational planning and control of transportation networks. Second, to develop strategies for players in sequential transportation procurement auctions and to analyze their performance in terms of both individual benefits for the players and the system-wide logistical costs.
To achieve the first objective we consider two case-studies. First, using case-study on an underground logistic system around Amsterdam Airport Schiphol, we examine the performance of a multi-agent system for real-time scheduling of full truckload transportation, and compare this performance with that of more traditional OR-based systems. Second, using a case-study at an industrial bakery, we provide insight into the design choices that we face in building a multi-agent system for material sourcing and scheduling of physical distribution.
To achieve the second objective, we (1) develop look-ahead pricing and scheduling policies for vehicles and carriers participating in sequential transportation procurement auctions and (2) develop look-ahead strategies for shippers who procure transportation services through sequential auctions. After that we combine these strategies, thereby providing insight into the effects of various pricing and scheduling strategies for carriers and shippers on the system-wide logistical costs.

Post Graduate Courses:

  • Research Perspectives on Operational Processes (BETA)
  • Methodologie van onderzoek en ontwerp (NOBEM)
  • Scientific writing and editing (SAI)
  • Applications to Game Theory (LNMB)
  • Simulation (LNMB)
  • Combinatorial Optimization 2 (LNMB)
  • Stochastic dynamic programming and the control of queues (LNMB)
  • Optimization modeling (UT)

Master program Applied Mathematics

Doctoraalverslag

verslag [1.335 kb]
uitnodiging [85 kb]
voorkant [305 kb]
achterkant [454 kb]
presentatie [1.891 kb]
 
In dit doctoraalverslag worden divergente multi-echelon distributieketens beschouwd waarbij een stochastische vraag alleen bij de eindafnemers binnenkomt. Doel van dit onderzoek is het ontwerp van een efficiŽnte integrale besturing van divergente multi-echelon distributieketens zodanig dat de kosten voor de gehele keten geminimaliseerd worden terwijl aan de servicecriteria ten aanzien van leverbetrouwbaarheid kan worden voldaan. Zowel de periodieke (R,S) besturing als de continue (s,Q) besturing wordt gebruikt voor de integrale besturing van multi-echelon distributieketens. Hierbij worden de voorraadbeslissingen gebaseerd op de echelonvoorraden. Met behulp van een simulatiemodel is aangetoond dat het gebruik van een integrale besturing enorme voordelen kan opleveren. Uit de simulatieresultaten bij de continue integrale besturing zijn voorraadreducties van 35% waargenomen en bij de integrale periodieke besturing is deze voorraadreductie zelfs opgelopen tot 53%. Voorraadreducties van deze orde van grootte zullen een enorme impact hebben op de kosten in distributieketens.

Literatuurverslag

pdf [1.842 kb]
 
In het kader van mijn afstudeeropdracht bij het bedrijf B-SIM heb ik een vooronderzoek in de vorm van een literatuurstudie verricht welke in dit verslag beschreven is. Onderwerp hiervan is de integrale besturing van distributieketens. Bij deze integrale besturing worden de bestelmomenten en bestelgroottes voor alle vestigingen in de distributieketen centraal gecoŲrdineerd. Zowel de periodieke (R,S) als de continue (s,Q) besturingen zijn onderzocht. Alle besturingsmodellen in dit rapport zijn gebaseerd op de zogenaamde echelonvoorraden. Hierbij worden de beslissingen van een individuele onderneming niet alleen genomen op grond van zijn eigen voorraad, maar ook door de voorraden van zijn afnemers in acht te nemen. Dit onderzoek is dan ook gericht op de optimale besturing in multi-echelonvoorraden.

Stageverslag

pdf [1.246 kb]
In het kader van mijn doctoraalstage van de opleiding Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente heb ik onderzoek verricht naar de verschillende mogelijkheden voor verbetering van de distributieketen van auto-onderdelen. Het gaat hier om de minimalisatie van voorraad- en transportkosten terwijl een vooraf bepaald serviceniveau gehandhaafd blijft. De optimalisatie gebeurt met behulp van een simulatiemodel. In dit simulatiemodel worden drie alternatieven voor de besturing van de distributieketen getest, namelijk de aanbodgestuurde keten, de vraaggestuurde keten en de informatiegestuurde keten. In de huidige situatie van de onderdelen distributie is er voornamelijk sprake van een aanbodgestuurde keten. We zullen middels dit rapport duidelijk maken dat een ketenomkering naar een vraaggestuurde keten voordelen oplevert voor alle betrokken partijen. De informatiegestuurde keten zal tot nog grotere voordelen leiden en is gebaseerd op het beschikbaar stellen van orderinformatie aan alle partijen. De ontwikkelde modellen zijn algemeen toepasbaar voor andere distributieketens.


[terug naar hoofdpagina]